Хуванцар бутлагч

Хуванцар бутлагч

1. Хуудсан хутгат бутлагч машин

Хуванцар бутлагч

Загвар Цахилгаан
зарцуулалт
Амсарын
хэмжээ
Эргэгч
хутга
Суурин
хутга
Хүчин
чадал
Гадна
хэмжээ
Хүндийн
жин
Үнийн
санал
РС180 2.2квт 190мм*180мм 9 2 80-120кг/цаг 80см*60см*90см 125кг 4900 юань
РС250 3.75квт 250мм*190мм 9 2 130-250кг/цаг 93см*63см*103см 226кг 5850 юань
РС300 5.5квт 300мм*220мм 9 2 220-300кг/цаг 120см*80см*130см 280кг 6850 юань
РС400 7.5квт 410мм*260мм 12 2 400-500кг/цаг 112см*89см*127см 385кг 7850 юань
РС500 11квт 510мм*290мм 15 2 460-550кг/цаг 140см*100см*155см 580кг 11150 юань
РС600 16квт 610мм*360мм 18 4 600-800кг/цаг 158см*115см*160см 750кг 16150 юань
РС700 22квт 720мм*420мм 21 4 700-900кг/цаг 170см*130см*186см 1000кг 21700 юань
РС800 30квт 820мм*470мм 24 4 800-1000кг/цаг 180см*158см*2030см 1450кг 29700 юань
РС1000 37.5квт 820мм*470мм 24 4 1000-1500кг/цаг 180см*158см*2030см 1550кг 42700 юань

Үйлдвэрээс Эрээн хот хүртэл тээврийн зардлыг үйлдвэрлэгч хариуцна. 500 загвараас доош хутганууд нь 250 юань, 500-аас дээш загварын хутгыг нэмж захиалах бол 350 юань,

2. Хавтгай хутгат бутлагч машин

Хуванцар бутлагч

Загвар Цахилгаан
зарцуулалт
Амсарын
хэмжээ
Эргэгч
хутга
Суурин
хутга
Хүчин
чадал
Гадна
хэмжээ
Хүндийн
жин
Үнийн
санал
РС250 3.75квт 250мм*190мм 3 2 130-250кг/цаг 93см*63см*103см 226кг 5850 юань
РС300 5.5квт 300мм*220мм 3 2 220-300кг/цаг 120см*80см*130см 280кг 6850 юань
РС400 7.5квт 410мм*260мм 3 2 400-500кг/цаг 112см*89см*127см 385кг 7850 юань
РС500 11квт 510мм*290мм 6 2 460-550кг/цаг 140см*100см*155см 580кг 11150 юань
РС600 16квт 610мм*360мм 6 4 600-800кг/цаг 158см*115см*160см 750кг 12150 юань
РС700 22квт 720мм*420мм 6 4 700-900кг/цаг 170см*130см*186см 1000кг 18700 юань

Үйлдвэрээс Эрээн хот хүртэл тээврийн зардлыг үйлдвэрлэгч хариуцна. 500 загвараас доош хутганууд нь 250 юань, 500-аас дээш загварын хутгыг нэмж захиалах бол 350 юань,

3. Хумсан хутгат бутлагч машин

Хуванцар бутлагч

Загвар Цахилгаан
зарцуулалт
Амсарын
хэмжээ
Эргэгч
хутга
Суурин
хутга
Хүчин
чадал
Гадна
хэмжээ
Хүндийн
жин
Үнийн
санал
РС250 3.75квт 250мм*190мм 12 2 130-250кг/цаг 93см*63см*103см 226кг 5850 юань
РС300 5.5квт 300мм*220мм 15 2 220-300кг/цаг 120см*80см*130см 280кг 6850 юань
РС400 7.5квт 410мм*260мм 18 2 400-500кг/цаг 112см*89см*127см 385кг 7850 юань
РС500 11квт 510мм*290мм 21 2 460-550кг/цаг 140см*100см*155см 580кг 11150 юань
РС600 15квт 610мм*360мм 27 4 600-800кг/цаг 158см*115см*160см 750кг 12150 юань

Үйлдвэрээс Эрээн хот хүртэл тээврийн зардлыг үйлдвэрлэгч хариуцна. 500 загвараас доош хутганууд нь 250 юань, 500-аас дээш загварын хутгыг нэмж захиалах бол 350 юань,

Хуванцар бутлагч

Хуванцар бутлагч

Зураг дээр: Хуудсан, хавтгай, хумсан хутгануудын харьцуулалтыг харууллаа.

Хуванцар бутлагч

Зэс голтой хүчирхэг хөдөлгүүр тавьсан

Хуванцар бутлагч

Суурь нь бат бөх, тогтвор сайтай

Хуванцар бутлагч

Бэхлэгч түгжээнүүд нь найдвартай болтоор бэхлэгдсэн

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.

Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Үйлчилгээ