Үйлдвэрлэлийн зориулалттай оёдлын машинууд

1. Зузаан оёдлын машин

Оёдлын машинууд

2. Шулуун оёдлын стандарт машин

Оёдлын машинууд

3. Шулуун оёдлын ухаалаг машин

Оёдлын машинууд

4. Оёдлын хэрэгч машин

Оёдлын машинууд

Эсгүүрийн машин

Ахуйн зориулалттай ухаалаг машинууд

1. Японы Brother пүүсийн ухаалаг машин

Оёдлын машинууд

2. Японы Juki пүүсийн ухаалаг машин

Оёдлын машинууд