Төмөр каркасны хамгийн түгээмэл хэлбэрүүд

Үнэ: 4500 юань/тонн

С төмрийн хэмжээсүүд

Модель h (мм) b (мм) c (мм) t (мм) Oлон Улсын Нэршил
C88 88 40-80 10-20 0.8-2.5 350S(162-200)-(33-97)
C100 100 40-80 10-20 0.8-3.0 400S(162-200)-(33-112)
C120 120 40-80 10-20 0.8-3.0 470S(162-200)-(33-112)
C140 140 40-80 10-20 0.8-3.0 550S(162-200)-(33-112)
C160 160 40-80 10-20 0.8-3.0 620S(162-200)-(33-112)
C180 180 40-80 10-20 0.8-3.0 700S(162-200)-(33-112)
C200 200 40-80 10-20 0.8-3.0 780S(162-200)-(33-112)
C220 220 40-80 10-20 0.8-3.0 860S(162-200)-(33-112)
C240 240 40-80 10-20 0.8-3.0 940S(162-200)-(33-112)
C260 260 40-80 10-20 0.8-3.0 1020S(162-200)-(33-112)
C280 280 40-80 10-20 0.8-3.0 1100S(162-200)-(33-112)
C300 300 40-80 10-20 0.8-3.0 1180S(162-200)-(33-112)

Мөн дээрхи С хэлбэрийн баганы төмрийн үзүүлэлтээс гадна U хэлбэрийн төмрийг хэвтээ чиглэлийн каркасанд өргөн ашиглана.

Хятадын үйлдвэрүүдэд төмөр каркасны түүхий эдийг 2-2,5 тонн жинтэйгээр ороож үйлдвэрлэдэг. Эдгээр төмрийн түүхий эдийг тусгай төмөр каркас хэвлэгч машинд оруулан каркасыг хүссэн уртын хэмжээтэйгээр үйлдвэрлэнэ.

Олон улсын нэршилтэй харьцуулсан үзүүлэлт ба зориулалт

Төмөр каркасын металл хийцийн геометр хэмжигдэхүүнийг тодорхойлохын тулд олон улсын аргачлал байдаг. Үүнд тухайн метал хийцийн зузаан болон 3 тэнхлэгийн дагуух орон зайн хэмжээсүүдийг оруулж өгдөг. Жишээ нь: 400 S 200 – 54

400 Хөндлөн нурууны хавиргын өргөн 4" = 400 x 1/100 инч. Бүх хөндлөн нурууны хавиргын өргөн 1/100 инчээр тодорхойлогдоно.
S - Хэлбэр S хэлбэр нь хөндлөвч болон багана хийх зориулалттай С төмөр байна. T хэлбэр нь зам хийх зориулалттай U төмөр байна.
200 - Хөлийн өргөн 2" = 200 x 1/100 инч. Бүх хөлийн өргөн 1/100 инчээр тодорхойлогдоно.
54 - Металын зузаан 0.054 in. = 54 mils; 1 mil = 1/1000 inch. Металын зузаан нь инчийн 1/1000 хэсэг болох mil-ээр тодорхойлогдоно.

Дараах хэмжээс төмрүүд нь төмөр каркастай угсармал байшинд өргөн хэрэглэгдэнэ. Архитекторын зохиомж, тооцооллын дагуу стандартын бус хэмжээстэй төмрийг бид үйлдвэрлэнэ.

Олон улсын нэршил Хавиргын урт Хөлний өргөн Зузаан Тайлбар
350S200-33 88 мм 50 мм 0.88 мм Дотор хана хийнэ
350S200-54 88 мм 50 мм 1.44 мм Дотор хана хийнэ
350S200-68 88 мм 50 мм 1.81 мм Дотор хана хийнэ
350S200-97 88 мм 50 мм 2.58 мм Дотор хана хийнэ
400S200-33 100 мм 50 мм 0.88 мм Гадна хана хийнэ
400S200-54 100 мм 50 мм 1.44 мм Гадна хана хийнэ
400S200-68 100 мм 50 мм 1.81 мм Гадна хана хийнэ
400S200-97 100 мм 50 мм 2.58 мм Гадна хана хийнэ
550S200-68 140 мм 50 мм 1.81 мм Шал таазанд хийнэ
550S200-97 140 мм 50 мм 2.58 мм Шал таазанд хийнэ
800S200-68 200 мм 50 мм 1.81 мм Шал таазанд хийнэ
800S200-97 200 мм 50 мм 2.58 мм Шал таазанд хийнэ
362T200-33 92 мм 50 мм 0.88 мм 350S200-xx маркийн баганы зам
362T200-54 92 мм 50 мм 1.44 мм 350S200-xx маркийн баганы зам
362T200-68 92 мм 50 мм 1.81 мм 350S200-xx маркийн баганы зам
362T200-97 92 мм 50 мм 2.58 мм 350S200-xx маркийн баганы зам
400T200-33 100 мм +2 мм 50 мм 0.88 мм 400S200-xx маркийн баганы зам
400T200-54 100 мм +3 мм 50 мм 1.44 мм 400S200-xx маркийн баганы зам
400T200-68 100 мм +4 мм 50 мм 1.81 мм 400S200-xx маркийн баганы зам
400T200-97 100 мм +5 мм 50 мм 2.58 мм 400S200-xx маркийн баганы зам
550T200-68 140 мм +4 мм 50 мм 1.81 мм 550S200-xx маркийн баганы зам
550T200-97 140 мм +5 мм 50 мм 2.58 мм 550S200-xx маркийн баганы зам
800T200-68 200 мм +4 мм 50 мм 1.81 мм 800S200-xx маркийн баганы зам
800T200-97 200 мм +5 мм 50 мм 2.58 мм 800S200-xx маркийн баганы зам

Жич: төмрийн хэмжээсийн ард + тэмдэгтэй тоо нь тухайн зам төмөр тоон утгын дагуу арай өргөн хавиргын урттай байгааг илэрхийлнэ.

Байшингийн хийцийн даац, давхарын байрлалаас хамаарч төмрийн зузааны сонголтыг хийнэ. 1in=-25.4мм тэй тэнцэнэ.

003

Төмөр каркасыг хэрэглэх нь

003

Зураг дээр: Төмөр каркасыг туузан төмрөөр бэхэлсэн байдал.

003

Зураг дээр: Төмөр каркасын ерөнхий угсралт.

003

Зураг дээр: Төмөр каркасаар байшингийн шалыг угсарсан байдал.

004

Зураг дээр: Төмөр каркасаар хүссэн загвараараа байшин барьж болно.