Үнэ: 1,55 юань/метр

Үнэ: 80-300 юань/боодол

Үнэ: 90-350 юань/боодол