Хуванцар хувингууд

Эдгээр хувингууд нь хүнсий зориулалттай бөгөөд шинэ түүхий эдээр үйлдвэрлэгдсэн. 

Цилиндр хэлбэрийн намхан хувингууд

Багтаамж Амсарын диаметр Ёроолын диаметр Өндөр Үйлдвэрийн үнэ
3 литр 200 мм 185 мм 107 мм 3.8 юань
3.5 литр 207 мм 185 мм 122 мм 4.8 юань
4 литр 195 мм 170 мм 190 мм 5.8 юань
5 литр 205 мм 180 мм 203 мм 7 юань
5 литр 225 мм 205 мм 150 мм 6.4 юань
6 литр 227 мм 207 мм 180 мм 7.4 юань
9 литр 252 мм 220 мм 245 мм 9.0 юань
10 литр 258 мм 220 мм 270 мм 11.0 юань
13 литр 270 мм 239 мм 285 мм 11.8 юань
16 литр 285 мм 253 мм 335 мм 13.2 юань
18 литр 290 мм 262 мм 365 мм 15.0 юань
20 литр 300 мм 270 мм 380 мм 17.0 юань
25 литр 335 мм 285 мм 394 мм 18.0 юань

Дөрвөлжин хэлбэрийн хувингууд

Багтаамж Амсарын диаметр Ёроолын диаметр Өндөр Үйлдвэрийн үнэ
7 литр 200 мм 173 мм 225 мм 7.5 юань
9 литр 235 мм 212 мм 213 мм 8.5 юань
10 литр 245 мм 212 мм 277 мм 10.5 юань
15 литр 257 мм 227 мм 328 мм 15.0 юань
18 литр 255 мм 225 мм 343 мм 16.0 юань
20 литр 260 мм 230 мм 256 мм 16.5 юань
25 литр 300 мм 270 мм 350 мм 19.8 юань

Цилиндр хэлбэрийн өндөр хувингууд

Багтаамж Амсарын диаметр Ёроолын диаметр Өндөр Үйлдвэрийн үнэ
1литр 120 мм 105 мм 120 мм 2.7 юань
2 литр 150 мм 138 мм 157 мм 3.7 юань
4 литр 196 мм 165 мм 182 мм 6 юань
5 литр 204 мм 183 мм 205 мм 7.5 юань
6 литр 210 мм 190 мм 207 мм 7.2 юань
6 литр 222 мм 200 мм 221 мм 7.0 юань
8 литр 241 мм 210 мм 225 мм 7.4 юань
9 литр 245 мм 215 мм 243 мм 9.0 юань
10 литр 246 мм 220 мм 255 мм 9.3 юань
20 литр 300 мм 270 мм 384 мм 18.0 юань

Эрээн хот хүртэл тээврийн зардлыг захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарч тооцоолно.

Цилиндр хэлбэрийн өндөр нам хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Дөрвөлжин хэлбэрийн хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Хуванцар хувингууд

Энэхүү төхөөрөмжөөр хувингийн тагийг битүүмжлэн таглана. Үнэ 3 юань

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.

Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Үйлчилгээ