Багтаамж 200 мл 250 мл 500 мл 1000 мл
Багц 2500шр 2000шр 1000 шр 500 шр
Хэмжээ 10.2см х 15.5см 12.0см х 15.5см 13.2см х 18.5см 20.5см х 29.8см
Үнэ 0.32 юань 0.38 юань 0.46 юань 1.1 юань

Захиалга авах доод хэмжээ: Нэг багц боодол. Энэхүү саванд тагны үнэ шингэсэн болно.

Хэрэв захиалагч өөрийн компаний хаяг логог хэвлүүлэх бол захиалга өгөх доод хэмжээ 50000 ширхэг байх бөгөөд хэвлэлийн зардал 3000 юань нэмэгдэнэ. Тухайлбал: 500мл-ийн саванд дээр хаяг лого хэвлүүлэх бол 0.46 юань Х 50000 шр = 23000 юань болно. Дээр нь хэвлэлийн эх бэлтгэлийн зардал нэмэгдвэл 26000 юань болно.

Ундаа сүүний сав

Ундаа сүүний сав

Ундаа сүүний сав

Ундаа сүүний сав

Ундаа сүүний сав

Ундаа сүүний сав

Ундаа сүүний сав

Ундаа сүүний сав

Ундаа сүүний сав

Энэхүү саванд ундаа сүү савлахдаа дараах төхөөрөмжийг хэрэглнэ.

Сүү савлагч

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.

Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Үйлчилгээ