• Битүүмжлэгч машины үнэ: 850 юань
  • Үйлдвэрийн баталгаа: Нэг жил
  • Нийлүүлэх хугацаа: Ажлын 5 хоногт Эрээн хотод нийлүүлнэ.

Хүнсний эрүүл ахуйн шаардлагын үүднээс тагтай саванд савласан бүтээгдэхүүн битүүмжлэгдсэн байх ёстой.

Битүүмжлэл хийх урьдчилсан бэлтгэл ийм байна. Сав, таг, битүүмжлэгч наалт байхад болно.

Битүүмжлэл хийхийн тулд битүүмжлэгч наалтыг савны таганд суулгаж өгдөг. Дараа нь саваа таглаж, битүүмжлэнэ.

Битүүмжлэлийг хуванцар саванд нааж байгаа нь

Битүүмжлэл хийсний дараа саванд байгаа ус гоожихгүй байна.