0
CATEGORIES

Хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэдийн маань томоохон зовлонгийн нэг бол сав баглаа боодол. Хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан сав баглаа боодол гэдэг бол хүн амын эрүүл мэндийн салшгүй нэг хэсэг тул Мэрэгжлийн хяналтын байгууллагуудын шаардлага өндөр байдаг.

Иймд хүнсний эрүүл ахуйн бүх шаардлагыг хангасан энэхүү уут нь үнэ хямд бөгөөд заавал олон тоотой захиалга хийх шаардлагагүй тул манай жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэдийн маань амин чухал эрэлт болно гэж үзээд үйлдвэрлэгчийн саналыг бид хүлээн авч, сайт дээрээ нийтлэх зөвшөөрөл өгсөн юм.

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

16мк А классын ваакум уутнууд

Хэмжээ Үнэ 100шр жин Багтаамж
7см х 10см х 16мк 0,024 юань/ширхэг 0,10кг 40гр
10см х 15см х 16мк 0,060 юань/ширхэг 0,27кг 100гр
13см х 18см х 16мк 0,096 юань/ширхэг 0,42кг 300гр
14см х 20см х 16мк 0,120 юань/ширхэг 0,50кг 350гр
15см х 22см х 16мк 0,132 юань/ширхэг 0,53кг 500гр
17см х 25см х 16мк 0,180 юань/ширхэг 0,75кг 800гр
18см х 28см х 16мк 0,192 юань/ширхэг 0,79кг 1000гр
20см х 30см х 16мк 0,240 юань/ширхэг 0,98кг 1500гр
25см х 36см х 16мк 0,348 юань/ширхэг 1,44кг 3000гр
30см х 40см х 16мк 0,444 юань/ширхэг 1,87кг 4500гр

16мк зузаан нилонтой ваакум уутнууд

Хэмжээ Үнэ 100шр жин Багтаамж
6см х 8см х 16мк 0,036 юань/ширхэг 0,06кг 20гр
7см х 10см х 16мк 0,048 юань/ширхэг 0,09кг 40гр
8см х 12см х 16мк 0,054 юань/ширхэг 0,20кг 80гр
8см х 18см х 16мк 0,072 юань/ширхэг 0,23кг 100гр
9см х 13см х 16мк 0,060 юань/ширхэг 0,15кг 80гр
10см х 15см х 16мк 0,072 юань/ширхэг 0,27кг 100гр
11см х 15см х 16мк 0,096 юань/ширхэг 0,22кг 150гр
12см х 17см х 16мк 0,108 юань/ширхэг 0,42кг 250гр
13см х 18см х 16мк 0,120 юань/ширхэг 0,42кг 300гр
14см х 16см х 16мк 0,108 юань/ширхэг 0,38кг 250гр
14см х 20см х 16мк 0,168 юань/ширхэг 0,44кг 350гр
14см х 30см х 20мк 0,300 юань/ширхэг 0,84кг 500гр
15см х 22см х 16мк 0,180 юань/ширхэг 0,53кг 500гр
15см х 40см х 16мк 0,288 юань/ширхэг 0,96кг 1500гр
15см х 45см х 16мк 0,324 юань/ширхэг 1,08кг 1500гр
16см х 24см х 16мк 0,192 юань/ширхэг 0,61кг 650гр
17см х 25см х 16мк 0,216 юань/ширхэг 0,71кг 800гр
18см х 28см х 16мк 0,240 юань/ширхэг 0,79кг 1000гр
18см х 35см х 16мк 0,300 юань/ширхэг 1,00кг 1500гр
20см х 25см х 16мк 0,240 юань/ширхэг 0,79кг 1000гр
20см х 30см х 16мк 0,312 юань/ширхэг 0,98кг 1500гр
20см х 40см х 16мк 0,384 юань/ширхэг 1,28кг 2500гр
22см х 32см х 16мк 0,336 юань/ширхэг 1,21кг 2000гр
25см х 36см х 16мк 0,468 юань/ширхэг 1,44кг 3000гр
28см х 38см х 16мк 0,504 юань/ширхэг 1,77кг 4000гр
30см х 40см х 16мк 0,540 юань/ширхэг 1,87кг 4500гр
33см х 48см х 16мк 0,720 юань/ширхэг 2,58кг 5500гр
35см х 50см х 16мк 0,780 юань/ширхэг 2,96кг 6000гр
40см х 55см х 16мк 1,800 юань/ширхэг 3,70кг 7500гр
40см х 60см х 16мк 1,008 юань/ширхэг 3,70кг 7500гр
60см х 90см х 16мк 2,364 юань/ширхэг 8,60кг 16000гр

24мк зузаан нилонтой ваакум уутнууд

Хэмжээ Үнэ 100шр жин Багтаамж
6см х 8см х 24мк 0,048 юань/ширхэг 0,11кг 20гр
10см х 25см х 24мк 0,216 юань/ширхэг 0,60кг 350гр
17,5см х 29см х 24мк 0,456 юань/ширхэг 1,20кг 1000гр
17см х 25см х 24мк 0,312 юань/ширхэг 0,96кг 800гр
20см х 25см х 24мк 0,360 юань/ширхэг 1,16кг 1000гр
20см х 30см х 24мк 0,432 юань/ширхэг 1,39кг 1500гр
20см х 65см х 24мк 0,936 юань/ширхэг 3,10кг 4000гр
22см х 32см х 24мк 0,516 юань/ширхэг 1,65кг 1350гр
25см х 36см х 24мк 0,648 юань/ширхэг 2,10кг 2000гр
30см х 40см х 24мк 0,840 юань/ширхэг 2,80кг 3500гр
30см х 49см х 24мк 1,056 юань/ширхэг 3,50кг 4500гр
33см х 48см х 24мк 1,140 юань/ширхэг 3,80кг 5500гр
35см х 50см х 24мк 1,260 юань/ширхэг 4,20кг 6000гр
40см х 50см х 24мк 1,440 юань/ширхэг 4,80кг 6500гр
40см х 60см х 24мк 1,596 юань/ширхэг 5,80кг 7500гр
50см х 80см х 24мк 2,520 юань/ширхэг 9,20кг 11000гр
60см х 70см х 24мк 2,640 юань/ширхэг 9,30кг 11000гр
60см х 90см х 24мк 3,600 юань/ширхэг 13,0кг 16000гр
70см х 100см х 24мк 4,392 юань/ширхэг 16,0кг 20000гр
80см х 120см х 24мк 6,240 юань/ширхэг 22,8кг 25000гр
90см х 150см х 24мк 8,400 юань/ширхэг 30,7кг 35000гр

32мк зузаан нилонтой ваакум уутнууд

Хэмжээ Үнэ 100шр жин Багтаамж
15см х 22см х 32мк 0,312 юань/ширхэг 1,00кг 500гр
17см х 25см х 32мк 0,372 юань/ширхэг 1,36кг 850гр
18см х 28см х 32мк 0,504 юань/ширхэг 1,84кг 1300гр
20см х 30см х 32мк 0,528 юань/ширхэг 1,92кг 1500гр
22см х 32см х 32мк 0,624 юань/ширхэг 2,25кг 2000гр
22см х 40см х 32мк 0,780 юань/ширхэг 2,80кг 2500гр
25см х 36см х 32мк 0,792 юань/ширхэг 2,88кг 3000гр
30см х 40см х 32мк 1,056 юань/ширхэг 3,84кг 4500гр

20мк зузаан халуун хоолны ваакум уут

8см х 12см х 20мк 0,084 юань/ширхэг 0,2кг 80гр
9см х 13см х 20мк 0,096 юань/ширхэг 0,23кг 90гр
10см х 15см х 20мк 0,108 юань/ширхэг 0,29кг 100гр
11см х 16см х 20мк 0,120 юань/ширхэг 0,34кг 175гр
12см х 17см х 20мк 0,156 юань/ширхэг 0,393кг 250гр
13см х 19см х 20мк 0,192 юань/ширхэг 0,485кг 300гр
14см х 20см х 20мк 0,216 юань/ширхэг 0,545кг 350гр
15см х 21см х 20мк 0,240 юань/ширхэг 0,608кг 450гр
16см х 22см х 20мк 0,276 юань/ширхэг 0,688кг 600гр
18см х 24см х 20мк 0,336 юань/ширхэг 0,836кг 1000гр
20см х 30см х 20мк 0,456 юань/ширхэг 1,17кг 1500гр
24см х 34см х 20мк 0,576 юань/ширхэг 1,58кг 2500гр
26см х 37см х 20мк 0,672 юань/ширхэг 1,85кг 3500гр
28см х 38см х 20мк 0,720 юань/ширхэг 1,995кг 4000гр
30см х 40см х 20мк 0,780 юань/ширхэг 2,3кг 4500гр

Захиалга хийхдээ дараах нөхцлийг анхаарна уу.

  • Захиалга авах доод хэмжээ: 500 юань
  • Нийлүүлэх хугацаа: 7 хүртэл хоног
  • Төлбөрийн нөхцөл: 100 хувь урьдчилгаа
  • Үйлдвэрээс Улаанбаатар хүртэл тээврийн зардал: Үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
  • Нийлүүлэх нөхцөл: Гэрээний дагуу
  • Захиалга авах утас: 95859000
  • Харилцах хүн: Ц.Энхтайван

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Эдгээр ваакум савалгааны ууттай бүтээгдэхүүнийг халуун аргаар ариутгах, богино долгионы печь-нд боловсруулалт хийж болох сайн чанарын материалаар хийсэн.

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Ваакум уутнууд

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 5 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ. Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

зөөврийн өсгөгч

 

БИДНИЙ ХАЯГ

Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо, Дүнжингарав захын урд талд,
Глобал Олон улсын дунд сургуулийн хашаанд 207-р байр.


ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

Даваа-Бямба: 10:00 - 18:00
Ням: Амралтын өдөр.

Зочидын мэдээлэл

  • Манай нийт зочид: 17601837

Манай зочид

Тантай хамт 2725  зочин манай сайтын мэдээллийг сонирхон үзэж байна.

Нэвтрэх