Бидний энд танилцуулж байгаа тор нь алтны уурхай, гоо сайхны үйлдвэр, химийн үйлдвэрт өргөн ашиглагддаг. Сүүлийн үед манайхан энэ торыг Хятадаас их хэмжээгээр оруулж байгаа боловч чананы хувьд хангалтгүй амархан хүчил шүлтэнд идэгдэх, зэврэх, урагдаж цоорох зэрэг догодол их байгаа юм. Үүний зэрэгцээ маш өндөр үнээр зуучлан оруулж байгаа тул бид энэ бзүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч компанитай биеэр очин уулзаж хамгийн хямд бөгөөд үнэн бодит үнийг олж энд орууллаа.

Зураг Нүхний хэмжээ/инч Төмөр утасны тоо Зузаан mm
3 14 6.27
4 16 4.27
5 18 3.86
6 18 3.86
8 20 2.26
10 20 1.63
20 30 0.95
30 34 0.61
40 36 0.44
50 38 0.36
60 40 0.30
80 42 0.21
100 44 0.172
120 44 0.13
150 46 0.108
160 46 0.097
180 47 0.09
200 47 0.077
250 48 0.061
280 49 0.060
300 49 0.054
350 49 0.042
400 50 0.0385

Үнэ: 90-150 доллор/боодол