0
CATEGORIES

Зэврэлтээс хамгаалагдсан.

Үйлдвэрлэлийн өндөр мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж дээр үйлдвэрлэгдсэн. Зэврэхгүй. Төрөл бүрийн химийн бодис, нян бактер, тундас зэрэг бохирдолд гэмтэж, элэгдэхгүй.

Дулаан тусгаарлалт сайн

95 хэмийн температурт хэрэглэх боломжтой бөгөөд 75 хүртэл хэмийн халуунд удаан хугацаагаар ашиглах боломжтой.

Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй

Дээд зэргийн хуванцар түүхий эдээр хийсэн. Орон сууцны цэвэр усны шугамд хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.

Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд
Хаалтууд Цорго бэхлэгч Угольник
20мм = 15.00 юань 20мм = 4.90 юань 20мм = 0.48 юань
25мм = 19.00 юань 25мм = 4.74 юань 25мм = 0.68 юань
32мм = 26.00 юань Байхгүй 32мм = 1.01 юань
Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд
Эм шулуун холбогч Эр шулуун холбогч Эм угольник
20мм*1/2 = 1.78 юань 20мм*1/2 = 2.18 юань 20мм*1/2 = 2.02 юань
25мм*1/2 = 1.86 юань 25мм*1/2 = 2.34 юань 25мм*1/2 = 2.10 юань
25мм*3/4 = 2.82 юань 25мм*3/4 = 3.14 юань 25мм*3/4 = 3.22 юань
32мм*1/2 = 2.34 юань 32мм*1/2 = 2.30 юань 32мм*1/2 = 2.66 юань
32мм*3/4 = 2.98 юань 32мм*3/4 = 3.46 юань 32мм*3/4 = 3.78 юань
32мм*1 = 4.82 юань 32мм*1 = 5.22 юань 32мм*1 = 5.22 юань
Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд
Эр угольник Эр тройник Эм тройник
20мм*1/2 = 2.34 юань 20мм*1/2 = 2.58 юань 20мм*1/2 = 2.10 юань
25мм*1/2 = 2.50 юань 25мм*1/2 = 2.66 юань 25мм*1/2 = 2.18 юань
25мм*3/4 = 3.62 юань 25мм*3/4 = 3.78 юань 25мм*3/4 = 3.46 юань
32мм*1/2 = 2.98 юань 32мм*1/2 = 3.38 юань 32мм*1/2 = 3.14 юань
32мм*3/4 = 3.94 юань 32мм*3/4 = 4.42 юань 32мм*3/4 = 4.42 юань
32мм*1 = 6.18 юань 32мм*1 = 6.66 юань 32мм*1 = 5.86 юань
Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд
Тройник Тахир гүүр Шулуун холбогч
20мм = 0.63 юань 20мм = 1.00 юань 20мм = 0.37 юань
25мм = 0.87 юань 25мм = 1.40 юань 25мм = 0.48 юань
32мм = 1.32 юань 32мм = 2.10 юань 32мм = 0.77 юань
Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд Сантехникийн холбогчууд
Диаметр багасгагч Халуун усны PPR хоолой Хүйтэн усны PPR хоолой
25мм*20мм = 0.48 юань 25мм*2.8мм = 2.33 юань 25мм*2.8мм = 2.33 юань
32мм*20мм = 0.64 юань 25мм*3.5мм = 3.85 юань 25мм*3.5мм = 3.85 юань
32мм*25мм = 0.71 юань 32мм*4.4мм = 5.64 юань 32мм*4.4мм = 5.64 юань

1. Хаалтууд

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR хаалт
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм, 25мм, 32мм
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

2. Цорго бэхлэгч

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR цорго бэхлэгч
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм, 25мм
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

3. Эм тройник

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR Эм тройник
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм*1/2, 25мм*1/2, 25мм*3/4, 32мм*1/2, 32мм*3/4, 32мм*1
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

4. Эм шулуун холбогч

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR Эм шулуун холбогч
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм*1/2, 25мм*1/2, 25мм*3/4, 32мм*1/2, 32мм*3/4, 32мм*1
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

5. Эр шулуун холбогч

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR Эр шулуун холбогч
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм*1/2, 25мм*1/2, 25мм*3/4, 32мм*1/2, 32мм*3/4, 32мм*1
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

6. Эм угольник

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR Эм угольник
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм*1/2, 25мм*1/2, 25мм*3/4, 32мм*1/2, 32мм*3/4, 32мм*1
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

7. Эр угольник

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR Эр угольник
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм*1/2, 25мм*1/2, 25мм*3/4, 32мм*1/2, 32мм*3/4, 32мм*1
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

8. Эр тройник

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR Эр тройник
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм*1/2, 25мм*1/2, 25мм*3/4, 32мм*1/2, 32мм*3/4, 32мм*1
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

9. Угольник

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR угольник
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм, 25мм, 32мм
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

10. Тройник

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR тройник
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм, 25мм, 32мм
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

11. Тахир гүүр

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR тахир гүүр
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм, 25мм, 32мм
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

12. Шулуун холбогч

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR шулуун холбогч
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм, 25мм, 32мм
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

13. Диаметр багасгагч

Сантехникийн холбогчууд Нэр: PPR Диаметр багасгагч
Өнгө: Цагаан
Хэмжээ: 20мм, 25мм, 32мм
Материал: Полипрополин
Хэрэглээ: Ахуйн цэвэр усны шугам, интерьер чимэглэл, нарны усан хоолой, халаалтын шугам гэх мэт
Дулаан тэсвэрлэлт: 950С хүртэл халуун ус
Холболтын арга: Хуванцар хоолой холбох аргаар
Давуу тал: Зэврэхгүй, дулаан тусгаарлалт сайн, нэмэлт бодисын хольцгүй, хатуу, эдэлгээ удаан

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Сантехникийн холбогчууд

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.

Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Үйлчилгээ

БИДНИЙ ХАЯГ

Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо, Дүнжингарав захын урд талд,
Глобал Олон улсын дунд сургуулийн хашаанд 207-р байр.


ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

Даваа-Бямба: 10:00 - 18:00
Ням: Амралтын өдөр.

Зочидын мэдээлэл

  • Манай нийт зочид: 17601837

Манай зочид

Тантай хамт 1253  зочин манай сайтын мэдээллийг сонирхон үзэж байна.

Нэвтрэх