Хятад улсын тоосгоны үйлдвэрийн иж бүрэн үйлдвэрийн шугамын үнийн саналыг танд танилцуулж байна. Энд байгаа үйлдвэрүүд нь хүчин чадлын хувьд харилцан адилгүй бөгөөд нүхтэй буюу цул тоосго үйлдвэрлэнэ.

ZYM30 Ваакуум тоосго үйлдвэрлэх шугам

Төхөөрөмж Үзүүлэлт Хүчин чадал Тоо Үнэ Чадал
1 Түүхий эд оруулах машин ZYM50×2м 10-25 м3/цаг 1 $ 3,364.05 4 квт
2 Бутлагч машин 600×500 20-30 м3/цаг 1 $ 3,481.48 11 квт×2
3 Хос бултай микшер SJ2500 25~30 м3/цаг 1 $ 3,514.70 11 квт
4 Ваакуум хэвлэгч ZYM30 4000-6000(шр/цаг) 1 $ 10,190.68 45 квт
5 Ваакуум насос SK-3 - 1 $ 877.78 5.5 квт
6 Компрессор - - 1 $ 1,474.44 -
7 Цахилгааны хяналтын щит Босоо 1.05 м/сек 1 $ 1,181.45 1.1 квт
8 Тоосгоны нарийн зүсэгч Автомат 40 удаа/мин 1 $ 1,780.48 4 квт
9 Тоосго зүсэгч Автомат 12 хавтан/удаа 1 $ 919.30 -
10 Автомат тавцан DS50×8м 1.3м/сек 3 $ 3,259.66 3 квт×3
11 Туузан конвейор - - 11 $ - -
12 V тууз       $ -  
13 Тоосгоны хэв - - 1 $ - -
13 Сэлбэг хэрэгсэл - - 1 $ - -
Нийт Үйлдвэрээс гарах үнэ 25 $ 30,044.03 109.1 квт
Нийт DAF Эрээн $ 32,044.03

Сэлбэгүүд

Сэлбэг Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Тоо Нийт
1 Өндөр хурдтай хүч дамжуулагч Ширхэг 135.89 1 $ 135.89
2 Микшерийн ир Ширхэг 4.17 20 $ 83.46
3 Түүхий эд оруулагч машины ган хошуу Ком 38.52 2 $ 77.04
4 Хусуур хүрз Ком 848.51 1 $ 848.51
5 Тоосгоны хэв Ком 428 1 $ 428.00
6 Нийт Үйлдвэрийн үнэ $ 1,572.90

ZYM 35/35-2.0 тоосго үйлдвэрлэх автомат шугам

Төхөөрөмж Үзүүлэлт Хүчин чадал Тоо Үнэ Чадал
1 Түүхий эд оруулах машин ZYM60×3м 10-35м3/цаг 1 $ 3,439.97 5.5 квт
2 Бутлагч машин 600×500 20-25м3/цаг 1 $ 4,045.94 11*2 квт
3 Хос бултай микшер SJ3000 20-30м3/цаг 1 $ 5,337.88 30 квт
4 Ваакуум хэвлэгч ZYM 35/35-2.0 7000-9000 (шр/цаг) 1 $ 14,234.34 75 квт
5 Ваакуум насос K-6 - 1 $ 877.78 5.5 квт
6 Компрессор - - 1 $ 735.44 -
7 Цахилгааны хяналтын щит - - 1 $ 1,470.00 -
8 Тоосгоны нарийн зүсэгч Босоо 1-1.3 м/сек 1 $ 1,181.45 1.5 квт
9 Тоосго зүсэгч Автомат 26 удаа/мин 1 $ 1,780.48 4 квт
10 Автомат тавцан Автомат 12 хавтан/удаа 1 $ 919.30 -
11 Туузан конвейор DS50×10м 0.8м/сек 4 $ 5,076.92 3 квт*4
12 V тууз - - 12 $ - -
13 Тоосгоны хэв - - 1 $ - -
14 Сэлбэг хэрэгсэл - - 1 $ - -
Нийт Үйлдвэрээс гарах үнэ 28 $ 39,099.50 160 квт
Нийт DAF Эрээн $ 41,099.50

Сэлбэгүүд

Сэлбэг Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Тоо Нийт
1 Өндөр хурдтай хүч дамжуулагч Ширхэг 135.89 1 $ 135.89
2 Микшерийн ир Ширхэг 4.17 20 $ 83.46
3 Түүхий эд оруулагч машины ган хошуу Ком 38.52 2 $ 77.04
4 Хусуур хүрз Ком 848.51 1 $ 848.51
5 Тоосгоны хэв Ком 428 1 $ 428.00
6 Нийт Үйлдвэрийн үнэ $ 1,572.90

ZYM 40/40-2.5 тоосго үйлдвэрлэх шугам

Төхөөрөмж Үзүүлэлт Хүчин чадал Тоо Үнэ Чадал
1 Түүхий эд оруулах машин ZYM60×3м 10-35м3/цаг 1 $ 3,440.37 5.5 квт
2 Бутлагч машин 600×500 20-25м3/цаг 1 $ 4,045.94 11*2 квт
3 Хос бултай микшер SJ3000*80 20-30м3/цаг 1 $ 5,337.88 30 квт
4 Ваакуум хэвлэгч ZYM 40/40-2.5 8000-11000(шр/цаг) 1 $ 18,391.16 90 квт
5 Компрессор - - 1 $ 827.58 -
6 Ваакуум насос 2SK-6 - 1 $ 1,250.56 11 квт
7 Цахилгааны хяналтын щит - №1 кабинет 1 $ 1,470.07 -
8 Цахилгааны хяналтын щит - №2 кабинет 1 $ 1,287.02 -
9 Тоосгоны нарийн зүсэгч Гидрийн 1-1.3м/сек 1 $ 2,372.39 1.5 квт
10 Тоосго зүсэгч Автомат синхрон 26удаа/мин 1 $ 4,744.78 5.5+0.75 квт
11 Автомат тавцан Автомат 12хавтан/удаа 1 $ 919.30 -
12 Туузан конвейор DS50×10м 0.8м/сек 4 $ 5,077.15 3 квт*4
13 Сэлбэг хэрэгсэл     a lot $ -  
14 V тууз - - 11 $ - -
15 Тоосгоны хэв - - 1 $ - -
Нийт Үйлдвэрээс гарах үнэ 27 $ 49,164.21 176.75 квт
Нийт DAF Эрээн $ 51,164.21

Сэлбэгүүд

Сэлбэг Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Тоо Нийт
1 Өндөр хурдтай хүч дамжуулагч Ширхэг 135.89 1 $135.89
2 Микшерийн ир Ширхэг 10.17 20 $203.30
3 Түүхий эд оруулагч машины ган хошуу Ком 3.85 20 $77.04
4 Хусуур хүрз Ком 1347.13 1 $1,347.13
5 Тоосгоны хэв Ком 424.79 1 $424.79
6 Нийт Ex-work $2,188.15

ZYM50/50-3.5 ваакуум тоосго үйлдвэрлэх шугам

Төхөөрөмж Үзүүлэлт Хүчин чадал Тоо Үнэ Чадал
1 Түүхий эд оруулах машин ZYM80X4м 35-45м3/цаг 1 $ 4,009.29 5.5 квт
2 Бутлагч машин GP800X600 25-35м3/цаг 1 $ 4,852.62 11 квт*2
3 Хос бултай микшер SJ4000 20-25м3/цаг 1 $ 9,696.61 37 квт
4 Ваакуум хэвлэгч ZYM50/50-3.5 13000-15000 (шр/цаг) 1 $ 42,459.74 55+132 квт
5 Компрессор - - 1 $ 752.69 -
6 Ваакуум насос 2SK-9 - 1 $ 1,470.88 15 квт
7 Цахилгааны хяналтын щит - №1 кабинет 1 $ 1,678.40 -
8 Цахилгааны хяналтын щит - №2 кабинет 1 $ 1,259.39 -
9 Тоосгоны нарийн зүсэгч Гидрийн 1-1.3м/сек 1 $ 2,156.72 1.5 квт
10 Тоосго зүсэгч Автомат синхрон 26удаа/мин 1 $ 4,313.44 5.5+0.75 квт
11 Автомат тавцан Автомат 12 хавтан/удаа 1 $ 835.73 -
12 Туузан конвейор DS50X10м 0.8м/сек 4 $ 5,769.44 3 квт*4
13 Сэлбэг хэрэгсэл _ - 14 $ - _
14 V тууз _ _ 1 $ - _
15 Тоосгоны хэв _ _ a lot $ - _
Нийт Үйлдвэрээс гарах үнэ 30 $ 79,254.95 286.25 квт
Нийт DAF Эрээн $ 82,054.95

Сэлбэгүүд

Сэлбэг Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Тоо Нийт
1 Өндөр хурдтай хүч дамжуулагч Ширхэг 135.89 1 $135.89
2 Микшерийн ир Ширхэг 10.17 20 $203.30
3 Түүхий эд оруулагч машины ган хошуу Ком 5.14 20 $102.72
4 Хусуур хүрз Ком 1358.90 1 $1,358.90
5 Тоосгоны хэв Ком 428.00 1 $428.00
6 Нийт Үйлдвэрийн үнэ $2,228.81

Нэмэлт сонголт

Бүтээгдэхүүн Үзүүлэлт Үнэ
1 Тоосго зөөгч машин №1 (4 дугуйт, 12 тавцант) $1,825.00
2 Тоосго зөөгч машин №2 (3 дугуйт, 9 тавцант) $1,642.00
3 Бэлэн бүтээгдэхүүн зөөх машин 1 $1,460.00
4 Хатаасан тоосго зөөх машин 1 $1,460.00

Тоосго шатаах зуухны төсөл

Hoffman зуух нь галын хонгилийн хүрээлсэн хэд хэдэн жижиг камертай байна. Камер бүр тоосгоны тавиуртай. Галын хонгилоос өрөө бүрт байгаа тоосгыг жигд шатааж өгнө. Шатаалтын хугацааг өрөө бүрт тогтоон өгч, тоосгыг сайтар шатаан, галт тэргэнцэр дараагийн өрөө рүү шилжин шатаалт өгнө. Өрөө бүр хоорондоо хонгилоор холбогдож, галын халуун илч өрөө дамжин тархана. Ингэж халуун илч галын тоосготой өрөөнд дүүрмэгц бусад өрөө рүү тархан орж, урьдчилан халаалтын процессийг явуулна. Халуун илчийн циркуляц зуухан дотор дамжин дулаан дамжуулахаас гадна шатаалт хийнэ. Энэ бол дулаан ба түлшний хэмнэлттэй хамгийн шилдэг шатаалтын хувилбар юм. Энэ зууханд нүүрс, байгалын хий, бензин, нефьт, мод зэрэг төрөл бүрийн түлш хэрэглэнэ.

Видео бичлэг

{flv}brick{/flv}

Өвөрмөц онцлог

1. Ухаалаг бүтэц зохион байгуулалт
2. Өндөр үр ашиг
3, Техникийн хялбар үйлчилгээ
4, Эрчим хүч бага зарцуулна
5, Хямд өртгөөр дээд зэргийн чанартай тоосго хийнэ
6, Бат бөх бүтэцтэй, маш найдвартай

Нийлүүлэлт: Урьдчилгаа авснаас хойш 30 хоног
Инженерийн цалин: Нэг инженер 60USD/өдөр цалинтай. Захиалагч тал буудал, хоол, виз, замын зардалыг хариуцна.
Давуу тал: Хятадын BODA BRAND ийн багаж хэрэгсэлтэй бөгөөд цахилгаан үүсгэгч генератор хэрэглэнэ. Ажилчдад сургалт явуулна. Тоног төхөөрөмжийн угсралт болон зуухны барилгын ажлыг удирдан явуулна. Угсралт болон зуухны барилгын ажлыг гүйцэтгэх ажилд сайн зохион байгуулалттай, 14-20 ажилчин бүхий Монгол ажилчдын бригад хэрэгтэй. Мөн Инженерийн орчуулагчыг Монголын талаас ажиллуулна.
Үнэлгээ: Энэ үнэ нь үйлдвэрлэгчийн цэвэр үнэлгээ тул НӨАТ шингээгүй болно.
Төлбөр: Урьдчилгаа 50%, баланс төлбөр 50%
Захиалах доод хэмжээ: Хязгаар тогтоохгүй
Борлуулалтын дараах үйлчилгээ: 100% шинэ тоног төхөөрөмж нийлүүлэх бөгөөд Захиалагч хүсвэл угсралтыг хийж өгнө.
Чанарын баталгаа: Үйлдвэрээс тоног төхөөрөмж ачигдснаас хойш нэг жил

Найман амтай Hoffmann зуух барих материалын жагсаалт

(урт 28м, өргөн 7м, өндөр 3.6м)

Нэр Үнэ: (USD) Тоо Нийт үнэ (USD) Тайлбар
1 Улаан тоосго   149000 ширхэг   Ам бүрт Хятадын стандартын 24000 шр тоосго орно. Хэрэв 12 амтай Hoffman зуух хийвэл 268800 шр хэрэг болно. Та Монголын стандартын тоосгоор хийвэл эзэлхүүнээр тооцон хичнээн тоосго хэрэг болохыг тооцоолж болно.
2 Мод   3 куб метр   Мод нь зуухны нуман хэлбэрийн хонгилийг хийхэд зориулагдана.
3 Арматурын төмөр   32 метр   Арматурын төмөр нь зуухны тогоо хийхэд зориулагдана.
4 Тогоо
(600mm)
$150 12 ширхэг $1,800 Ижил хэлбэрийн 400мм-ийн тогоо хуурай камерт хэрэглэгдэнэ. Мөн hoffman зуухний халаалтын хянах, агаарын урсгалыг тохируулах, агааржуулалт зэрэгт өөр өөр хэмжээтэй тогооны хавхлага хэрэглэж болно.
5 Галын хавхлага ба таг $12 200 ширхэг $2,400 Зуухны дээд хэсэгт хэрэглэх бөгөөд нүүрс оруулах, галын хүчийг тохируулан температурыг өөрчлөхөд хэрэглэнэ.
5 Центрфуг буюу төвөөс зугтах үлээгч 11,500 1 ширхэг $11,500 Зуухны хамгийн гол эд анги болох "Төвөөс зугтах хүчний агааржуулагч сэнс" нь зуухнаас шатаах камер руу орох дулаан дамжуулалт хийж өгнө. Жин: 300кг
6 Агааржуулагч сэнс $1,200 2 ширхэг $2,400
Нийт үнэ 18,100.00 доллор