0
CATEGORIES

Ус дамжуулах PE хоолой

Диаметр 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм 63мм
Зузаан 2.3мм 2.3мм 3.0мм 3.7мм 3.7мм 4.7мм
Уртын хэмжээ 200м 200м 200м 200м 100м 100м
Даралт даах чадвар 16кг 16кг 16кг 16кг 12.5кг 12.5кг
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил 50 жил 50 жил 50 жил 50 жил 50 жил
Үнэ 1.48 юань/метр 1.95 юань/метр 3.40 юань/метр 5.30 юань/метр 6.75 юань/метр 12.60 юань/метр

Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм 63мм 90мм 110мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 2.01 юань 2.51 юань 5.51 юань 6.51 юань 9.51 юань 15.51 юань 46.51 юань 95.51 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 0.20 юань 0.32 юань 0.54 юань 0.78 юань 1.15 юань 2.02 юань 3.01 юань 5.29 юань 9.01 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 0.19 юань 0.31 юань 0.37 юань 0.61 юань 1.21 юань 2.41 юань 3.01 юань 6.13 юань 14.41 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ         1.63 юань 2.77 юань 4.21 юань 7.21 юань 11.41 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 0.37 юань 0.50 юань 0.85 юань 1.34 юань 2.11 юань 4.04 юань 5.91 юань 10.46 юань 15.61 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 3.01 юань 4.01 юань 5.01 юань 7.01 юань 8.01 юань 12.01 юань      

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 0.31 юань 0.60 юань 1.03 юань 1.55 юань 2.61 юань 4.74 юань 7.21 юань 11.25 юань 18.16 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 32-25мм 40-20мм 40-25мм 40-32мм 50-20мм 50-25мм 50-32мм 50-40мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 1.08 юань 1.14 юань 1.21 юань 1.26 юань 1.82 юань 1.95 юань 2.12 юань 2.41 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 63-20мм 63-25мм 63-32мм 63-40мм 63-50мм 75-32мм 75-40мм 75-50мм 75-63
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 3.15 юань 3.20 юань 3.54 юань 3.85 юань 4.52 юань 4.81 юань 5.31 юань 5.41 юань 6.41 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 90-50мм 90-63мм 90-75мм 110-40мм 110-50мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 11.41 юань 11.46 юань 11.51 юань 13.81 юань 13.93 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 63-20мм 63-25мм 63-32мм 63-40мм 63-50мм 75-50мм 75-63мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 1.52 юань 1.56 юань 1.65 юань 1.69 юань 1.71 юань 3.01 юань 3.13 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой
Диаметр 90-40мм 90-50мм 90-63мм 90-75мм 110-50мм 110-63мм 110-75мм
Температур -200С-400С
Чанарын баталгаа ISO9001-2000
Материал Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн
Баталгаа 50 жил
Үнэ 4.69 юань 4.71 юань 4.73 юань 4.79 юань 7.21 юань 7.41 юань 7.61 юань

Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах шугам, үйлдвэрийн шингэн бүтээгдэхүүн дамжуулах шугам, бохир усны хоолой, усалгааны системд өргөн хэрэглэнэ.

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

Ус дамжуулах PE хоолой

  • Материал: Дээд зэргийн РЕ100 болон РЕ80 хуванцар
  • Диаметр: 20мм- 1400мм
  • Даралт тэсвэрлэх чадвар: PN4,PN6,PN8, PN10, PN12.5, PN16 PN20( SDR33, SDR26, SDR21, SDR17,SDR13.6, SDR11,SDR9)
  • Стандарт:ISO4427, GB/T13663-2000

 

Полиэтилен хоолойг (PE хоолой) 20мм-1400мм хүртэл диаметртэйгээр үйлдвэрлэдэг. Ус болон хий дамжуулах хоолойн зориулалтаар ашигладаг бөгөөд гадна ханы зузаанаас хамааран даралт тэсвэрлэх чадвар өөр өөр байдаг.

Стандартаар SDR33, SDR21, SDR17, SDR13.6, SDR11 гэж ангилна. Дараах хүснэгтэнд төрөл бүрийн PE хоолойн хэмжээ болон даралт тэсвэрлэх чадварыг танилцууллаа.

Гадна диаметр Стандарт хэмжээ
SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
Даралт тэсвэрлэх чадвар
0.6Mpa 0.8Mpa 1Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa
Зузаан Зузаан Зузаан Зузаан Зузаан
20мм - - - - 2.3мм
25мм - - - 2.0мм 2.3мм
32мм - - 2.3мм 2.4мм 3.0мм
40мм - 2.3мм 2.3мм 3.0мм 3.7мм
50мм - 2.3мм 2.9мм 3.7мм 4.6мм
63мм 2.3 мм 2.5мм 3.6мм 4.7мм 5.8мм
75мм 2.9мм 3.6мм 4.5мм 5.6мм 6.8мм
90мм 2.8мм 4.3мм 5.4мм 6.7мм 8.2мм
110мм 3.4мм 5.3мм 6.6мм 8.1мм 10.0мм
125мм 3.9мм 6.0мм 7.4мм 9.2мм 11.4мм
140мм 4.3мм 6.7мм 8.3мм 10.3мм 12.7мм
160мм 4.9мм 7.7мм 9.5мм 11.8мм 14.6мм
180мм 5.5мм 8.6мм 10.7мм 13.3мм 16.4мм
200мм 6.2мм 9.6мм 11.9мм 14.7мм 18.2мм
225мм 6.9мм 10.8мм 13.4мм 16.6мм 20.5мм
250мм 7.7мм 11.9мм 14.8мм 18.4мм 22.7мм
280мм 8.6мм 13.4мм 16.6мм 20.6мм 25.4мм
315мм 9.7мм 15.0мм 18.7мм 23.2мм 28.6мм
355мм 10.9мм 16.9мм 21.1мм 26.1мм 32.2мм
400мм 12.3мм 19.1мм 23.7мм 29.4мм 36.3мм
450мм 13.8мм 21.5мм 26.7мм 33.1мм 40.9мм
500мм 15.3мм 23.9мм 29.7мм 36.8мм 45.4мм
560мм 17.2мм 26.7мм 33.2мм 41.2мм 50.8мм
630мм 19.3мм 30.0мм 37.4мм 46.3мм 57.2мм
710мм 21.8мм 33.9мм 42.1мм 52.2мм -
800мм 24.5мм 38.1мм 47.4мм 58.8мм -
900мм 27.6мм 42.9мм 53.3мм - -
1000мм 30.6мм 47.7мм 59.3мм - -
1200мм 36.4мм 57.2мм 70.6мм - -
1400мм 42.4мм 66.7мм 82.4мм - -

Та өөрийн хэрэглээнд сонгохдоо усны даралтын хэмжээгээр аль стандартыг сонгох эсэх тооцоолоорой.

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.

Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Үйлчилгээ

БИДНИЙ ХАЯГ

Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо, Дүнжингарав захын урд талд,
Глобал Олон улсын дунд сургуулийн хашаанд 207-р байр.


ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

Даваа-Бямба: 10:00 - 18:00
Ням: Амралтын өдөр.

Зочидын мэдээлэл

  • Манай нийт зочид: 17601837

Манай зочид

Тантай хамт 1103  зочин манай сайтын мэдээллийг сонирхон үзэж байна.

Нэвтрэх