Энд танилцуулж байгаа тракторын дагалдах эд анги нь чанарын хувьд нилээд өндөр үзүүлэлттэй бөгөөд Хятад улсын экспортын гол бүтээгдэхүүн болдог юм байна.

Тус үйлдвэрийн саналыг сайт дээрээ оруулсан гол шалгуур гэвэл:
1. Чанарын хувьд сайн
2. Үнэ нь бусад ирүүлсэн санал дотороос харьцангуй бодитой.
3. Маш олон төрлийн дагалдах хэрэгсэл үйлдвэрлэдэг нь нэг газраас бүх хэрэгцээтэй зүйлээ худалдан вах боломжтой.
4. Энэ үйлдвэрийн тракторуудыг Хятадын машин олон компани өөрийн нэрээр гадаадад гаргаж байгаа нь онцлог байлаа. Өөрөөр хэлбэл энэ үйлдвэрийн нэр хүнд гадаадын олон оронд их хүчтэй байр суурь эзэлдэг юм байна.
5. Монгол улсад анх удаагаа өөрийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулж шинэ зах зээл нээж байгаагийн хувьд манай зах зээлийг жижиг гэж голоогүй онцгой анхаарал тавьж байна.

ZL20 Урд шанага.
18-28 морины хүчтэй тракторт зүүнэ.
Үнэ: $1411
ZL30 Урд шанага.
30-35 морины хүчтэй тракторт зүүнэ.
Үнэ: $1485
ZL50 Урд шанага.
40-50 морины хүчтэй тракторт зүүнэ.
Үнэ: $2045
ZL60 Урд шанага.
трактор 55-65 морины хүчтэй тракторт зүүнэ.
Үнэ: $2347
ZL70 Урд шанага.
70-85 морины хүчтэй тракторт зүүнэ.
Үнэ: $2424
LW-6 3 Хойд ухагч шанага.
18-35 морины хүчтэй гинжит тракторт зүүнэ Үнэ $1765
LW-6 3 Хойд ухагч шанага.
18-35 морины хүчтэй гинжит тракторт зүүнэ.
CE сертификаттай, Үнэ $1838
LW-7 3 Хойд ухагч шанага.
40 -45 морины хүчтэй гинжит тракторт зүүнэ. Үнэ $2059
LW-7 3 Хойд ухагч шанага.
50-70 морины хүчтэй гинжит тракторт зүүнэ. Үнэ $2132
3 Point Hitch Sweeper
20-25 морины хүч Өргөн 1.15м,
Үнэ: $780
3 цэгтэй цас үлээгч
20-25 морины хүч,
Үнэ: $735
SB518FRT урд талын цас үлээгч,
20-35 морины хүч
Үнэ: $1088
SB518PTO хойд талын цас үлээгч,
20-35 морины хүч
Үнэ: $941
SB618FRT урд талын цас үлээгч,
25-55 морины хүч
Үнэ: $1147
SB618PTOхойд талын цас үлээгч,
25-55 морины хүч
Үнэ: $985
HD06 Нүх ухагч, 20-35 морины хүч,
Үнэ: $463
HD09 Нүх ухагч, 20-40 морины хүч,
Үнэ: $477
HD12 Нүх ухагч, 20-40 морины хүч,
Үнэ: $507
Өрмийн диаметр: 228мм
Өрмийн урт: 914мм
Эргэх хурд: 540 эрг/мин
Өрмийн диаметр: 304мм
Өрмийн урт: 559мм
Эргэх хурд: 540 эрг/мин
Өрмийн диаметр: 355мм
Өрмийн урт: 762мм
Эргэх хурд: 540 эрг/мин
HD14 Нүх ухагч,
30-45 морины хүч,
Үнэ: $536
HD18 Нүх ухагч,
35-70 морины хүч,
Үнэ: $565
HD20 Нүх ухагч,
35-70 морины хүч,
Үнэ: $583
Өрмийн диаметр: 457мм
Өрмийн урт: 762мм
Эргэх хурд: 540 эрг/мин
Өрмийн диаметр: 457мм
Өрмийн урт: 762мм
Эргэх хурд: 540 эрг/мин
Өрмийн диаметр: 508мм
Өрмийн урт: 762мм
Эргэх хурд: 540 эрг/мин
Хурдан солигч
20 морины хүч,
Үнэ: $73
XL-B-001 60 Box Blade- Газар тэгшлэгч -
40-60 морины хүч,
Үнэ: $383
XL-B-001 70 Box Blade- Газар тэгшлэгч -
70-80 морины хүч,
Үнэ: $397
Тракторын хутгагч шанага. зэрэг ажлын багажыг хурдан хугацаанд солино Тариалагийн талбай, болон замын гадаргууг тэгшлэнэ Тариалагийн талбай, болон замын гадаргууг тэгшлэнэ
XL-B-001 47 Box Blade- Газар тэгшлэгч -
20-40 морины хүч,
Үнэ: $368
Тариалагийн талбай, болон замын гадаргууг тэгшлэнэ
Ripper Pipe layer-1 дулааны болон бохирын шугмын хоолой тавигч
30 морины хүч,
Үнэ: $139
Ripper Pipe layer-2 дулааны болон бохирын шугмын хоолой тавигч
40-70 морины хүч,
Үнэ: $239
Slasher 47 - өвс хадаж тэгшлэгч,
20-40 морины хүч,
Үнэ: $545
Slasher 60 - өвс хадаж тэгшлэгч,
40-60 морины хүч,
Үнэ: $558
Slasher 70 - өвс хадаж тэгшлэгч,
70-80 морины хүч,
Үнэ: $574
LF270 погрузчик,
30-50 морины хүч,
Өргөх өндөр 2.7м, даац: 1300кг,
Үнэ: $1313
CDR600 - бордоо цацагч,
20-60 морины хүч,
Үнэ: $390
LF160 погрузчик
Өргөх өндөр 1.6м, даац: 500кг,
Үнэ: $610
7CA (Шигшүүр100)
35 морины хүч,
Үнэ: $124
Дагалдах хэрэгсэл $60
7CA (Шигшүүр120)
35 морины хүч,
Үнэ: $136
Дагалдах хэрэгсэл $60
7CA (Шигшүүр150)
35 морины хүч,
Үнэ: $161
Дагалдах хэрэгсэл $60
7CA (Шигшүүр180)
40-70 морины хүч,
Үнэ: $198
Дагалдах хэрэгсэл $60
7CA (Шигшүүр210)
40-70 морины хүч,
Үнэ: $224
Дагалдах хэрэгсэл $60
TL-85 (850мм) борной, СЕ сертификаттай,
15-25 морины хүч,
Үнэ: $420
TL-95 (950мм) борной, СЕ сертификаттай,
18-25 морины хүч,
Үнэ: $420
TL-105 (1050мм) борной, СЕ сертификаттай,
20-30 морины хүч,
Үнэ: $434
TL-115 (1150мм) борной, СЕ сертификаттай,
20-30 морины хүч,
Үнэ: $440
TL-125 (1250мм) борной, СЕ сертификаттай,
25-35 морины хүч,
Үнэ: $4449
TL-135 (1350мм) борной, СЕ сертификаттай,
30-40 морины хүч,
Үнэ: $465
1GQN160 (1600мм) борной,
35-40 морины хүч,
Үнэ: $837
1GQN165 (1650мм) борной,
40-50 морины хүч,
Үнэ: $849
1GQN170 (1700мм) борной,
45-50 морины хүч,
Үнэ: $856
1GQN160 (1600мм) борной,
35-40 морины хүч,
Үнэ: $837
1GQN180 (1800мм) борной,
50-55 морины хүч,
Үнэ: $881
1GQN200 (2000мм) борной,
55-80 морины хүч,
Үнэ: $919
1GQN230 (2300мм) борной,
60-80 морины хүч,
Үнэ: $960
1GQN250 (2500мм) борной,
80-100 морины хүч,
Үнэ: $1000
MZ-105хүнд даацын борной, СЕ сертификаттай,
20-30 морины хүч,
Үнэ: $830
MZ-125хүнд даацын борной, СЕ сертификаттай,
20-30 морины хүч,
Үнэ: $845
MZ-145хүнд даацын борной, СЕ сертификаттай,
30-40 морины хүч,
Үнэ: $860
MZ-165хүнд даацын борной, СЕ сертификаттай,
40-50 морины хүч,
Үнэ: $882
MZ-185хүнд даацын борной, СЕ сертификаттай,
50-60 морины хүч,
Үнэ: $905
MZ-105хүнд даацын борной, цэцэрлэгийн зориулалттай,
СЕ сертификаттай,
20-30 морины хүч,
Үнэ: $977
MZ-125хүнд даацын борной, цэцэрлэгийн зориулалттай,
СЕ сертификаттай,
20-30 морины хүч,
Үнэ: $992
MZ-145хүнд даацын борной, цэцэрлэгийн зориулалттай,
СЕ сертификаттай,
30-40 морины хүч,
Үнэ: $1022
MZ-165хүнд даацын борной, цэцэрлэгийн зориулалттай,
СЕ сертификаттай,
40-50 морины хүч,
Үнэ: $1044
1GQN-180JB (10) эргэгч үрлүүр машин,
50-55 морины хүч,
Үнэ: $1232
1GQN-200JB (12) эргэгч үрлүүр машин,
55-65 морины хүч,
Үнэ:: $1296
1GQN-230JB (14) эргэгч үрлүүр машин,
65-80 морины хүч,
Үнэ:: $1365
1GNQ-130JB (6) эргэгч хүнд үрлүүр машин,
18-20 морины хүч,
Үнэ:: $899
1GNQ-140JB (7) эргэгч хүнд үрлүүр машин,
25-30 морины хүч,
Үнэ:: $935
1GNQ-150JB (8) эргэгч хүнд үрлүүр машин,
30-35 морины хүч,
Үнэ:: $953
1GNQ-160JB (9) эргэгч хүнд үрлүүр машин,
35-45 морины хүч,
Үнэ:: $978
1L-220 хос иртэй анжис
15-18 морины хүч,
Үнэ:: $81
1L-320 Гурван иртэй анжис
25 морины хүч,
Үнэ:: $156
1L-420 Дөрвөн иртэй анжис
30-40 морины хүч,
Үнэ:: $206
1L-520 Таван иртэй анжис
50 морины хүч,
Үнэ:: $624
1L-225 хос иртэй анжис
25 морины хүч,
Үнэ:: $206
1L-325 Гурван иртэй анжис
40 морины хүч,
Үнэ:: $294
1L-425 Дөрвөн иртэй анжис
50 морины хүч,
Үнэ:: $353
1L-525 Таван иртэй анжис
65 морины хүч,
Үнэ:: $397
1L-330 Гурван иртэй анжис
50-60 морины хүч,
Үнэ:: $404
1L-430 Дөрвөн иртэй анжис
55-65 морины хүч,
Үнэ:: $544
1L-435 Дөрвөн иртэй анжис
75 морины хүч,
Үнэ:: $779
1L-335 Гурван иртэй хүнд анжис
55 морины хүч,
Үнэ:: $529
1L-535 Таван иртэй хүнд анжис
80-120 морины хүч,
Үнэ:: $956
1LYQ-320 дискэн анжис
30 морины хүч,
Үнэ: $471
1LY (T) -325 дискэн анжис
60 морины хүч,
Үнэ: $465
1LY (T) -425 дискэн анжис
65 морины хүч,
Үнэ: $882
1LY (T) -525 дискэн анжис
100 морины хүч,
Үнэ: $1103
1LY (SX) -325 дискэн анжис
50 морины хүч,
Үнэ: $1176
1LY (SX) -425 дискэн анжис
60 морины хүч,
Үнэ: $1324
1LY (SX) -525 дискэн анжис
80 морины хүч,
Үнэ: $1397
1LY (T) -322 дискэн анжис
45-50 морины хүч,
Үнэ: $647
1LY (T) -422 дискэн анжис
55-65 морины хүч,
Үнэ: $765
1LY (T) -522 дискэн анжис
80-90 морины хүч,
Үнэ: $882
1BQX-1.5 Бэхэлгээтэй хөнгөн жингийн 16 дисктэй борной,
25 морины хүч,
Үнэ: $397
1BQX-1.7 Бэхэлгээтэй хөнгөн жингийн 18 дисктэй борной,
30 морины хүч,
Үнэ: $441
1BQX-1.9 Бэхэлгээтэй хөнгөн жингийн 20 дисктэй борной,
30-40 морины хүч,
Үнэ: $515
1BQX-2.3 Бэхэлгээтэй хөнгөн жингийн 24 дисктэй борной,
55 морины хүч,
Үнэ: $647
1BQX-3.4 Бэхэлгээтэй хөнгөн жингийн 42 дисктэй борной,
80-100 морины хүч,
Үнэ: $1985
1BJX-1.7 Бэхэлгээтэй 16 дисктэй борной,
45 морины хүч,
Үнэ: $559
1BJX-2.0 Бэхэлгээтэй 18 дисктэй борной,
50 морины хүч,
Үнэ: $662
1BJX-2.2 Бэхэлгээтэй 20 дисктэй борной,
60 морины хүч,
Үнэ: $706
1BJX-2.4 Бэхэлгээтэй 22 дисктэй борной,
65 морины хүч,
Үнэ: $956
1BJ1BJX-2.5 Бэхэлгээтэй 24 дисктэй борной,
75 морины хүч,
Үнэ: $1074
1BZ-2.2 хүнд жингийн 20 дисктэй борной,
80 морины хүч,
Үнэ: $1912
1BJ1BJX-2.5 хүнд жингийн 24 дисктэй борной,
80 морины хүч,
Үнэ: $2250
1BZ-3.0 хүнд жингийн 28 дисктэй борной,
100 морины хүч,
Үнэ: $2500
1BZ-3.4 хүнд жингийн 32 дисктэй борной,
120 морины хүч,
Үнэ: $2824
Япон улсад үйлдвэрлэсэн 2500 маркийн тармуур,
25-35 морины хүч,
Үнэ: $1690
Япон улсад үйлдвэрлэсэн
0870 Боогч машин,
25-35 морины хч,
Үнэ:3380
Боогч хальс (Бахилгаан ба бензин)
Үнэ: $1600
Япон улсад үйлдвэрлэсэн
0870 Боогч машин,
25-35 морины хүч,
Үнэ: $3675
Боогч хальс (Бахилгаан ба бензин)
Үнэ: $1600
Япон улсад үйлдвэрлэсэн
0870 Боогч машин,
25-35 морины хүч,
Үнэ: $10830
Боогч хаьс (Бахилгаан ба бензин)
Үнэ: $1600
Япон улсад үйлдвэрлэсэн
0870 Боогч машин,
25-35 морины хүч,
Үнэ: $12450
Боогч хальс (Бахилгаан ба бензин)
Үнэ: $1600
1.5 тонны хос дугуйтай, нэг тэнхлэгтэй, өөрөө буулгагч чиргүүл,
25 морины хүч,
Үнэ: $544
1.5 тонн, хос дугуйтай, нэг тэнхлэгтэй чиргүүл,
25 морины хүч,
Үнэ: $471
2 тонны хос дугуйтай, нэг тэнхлэгтэй, өөрөө буулгагч чиргүүл,
18-25 морины хүч,

Үнэ: $868
2 тонн, хос дугуйтай, нэг тэнхлэгтэй чргүүл,
18-25 морины хүч,
Үнэ: $750
2 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй, өөрөө буулгагч чиргүүл,
18-28 морины хүч,
Үнэ: $2191
2 тонн, 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй чиргүүл,
18-28 морины хүч,
Үнэ: $2000
3 тонны хос дугуйтай, нэг тэнхлэгтэй, өөрөө буулгагч чиргүүл,
30-40 морины хүч,
Үнэ: $1000
3 тонн, хос дугуйтай, нэг тэнхлэгтэй чиргүүл,
30-40 морины хүч,
Үнэ: $868
3 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй, өөрөө буулгагч чиргүүл,
30-40 морины хүч,
Үнэ: $1985
3 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй чиргүүл,
30-40 морины хүч,
Үнэ: $1765
5 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй, өөрөө буулгагч чиргүүл,
40-өөс морины хүч,
Үнэ: $2574
5 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй чиргүүл,
40-өөс дээш морины хүч,
Үнэ: $2353
6 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй, өөрөө буулгагч чиргүүл,
40-өөс морины хүч,
Үнэ: $3382
6 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй чиргүүл,
40-өөс дээш морины хүч,
Үнэ: $2941
8 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй, өөрөө буулгагч чиргүүл,
40-өөс морины хүч,
Үнэ: $4706
8 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй чиргүүл,
40-өөс дээш морины хүч,
Үнэ: $4118
10 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй, өөрөө буулгагч чиргүүл,
40-өөс морины хүч,
Үнэ: $4853
10 тонны 4 дугуйтай, хос тэнхлэгтэй чиргүүл,
40-өөс дээш морины хүч,
Үнэ: $4412
JM254 маркийн Jinma тракторын урд өргөгчийн JM03D-1 гар
Үнэ: $1718
JM254 маркийн Jinma тракторын урд өргөгчийн JM03D-2 Bucket
Үнэ: $338
JM254 маркийн Jinma тракторын урд өргөгчийн JM03D-3 Pallet Fork
Үнэ: $338
JM254 маркийн Jinma тракторын урд өргөгчийн JM03D-4 Grab Fork
Үнэ: $853
   
JM254 маркийн Jinma тракторын урд өргөгчийн JM03D-5 four in one Bucket
Үнэ: $824
   

Худалдааны нөхцлүүд

Төлбөр: Үйлдвэрлэгч төлбөрийн 30 хувийг хүлээн авсны дараа захиалгыг үйлдвэрлэлд оруулж, тухайн үеийн үйлдвэрлэлийн ачааллаас шалтгаалан 10-15 хоногт бэлэн болгоно. Үйлдвэрээс тоног төхөөрөмж ачигдахаас өмнө захиалагч үлдэгдэл 70 хувийн төлбөрийг хийсэн байна.
Баталгаа: Үйлдвэрээс тоног төхөөрөмж ачигдсан өдрөөс эхлэн нэг жил.
Технологийн сургалт ба угсралт: Захиалагчийн хүсэлтээр тоног төхөөрөмжийг угсрахад мэрэгжлийн инженерийг Монгол улсад явуулж болох бөгөөд Захиалагч тал виз, замын зардал, буудал, хоолны зардлуудыг хариуцна. Мэрэгжилтэний цалин 50-80 доллор/өдөр. Технологийн тухай танилцуулгыг зөвхөн худалдан авагч, захиалагч нарт өгнө.

Хэрхэн худалдаж авах вэ?

1. Үйлдвэрлэгч тус сайтад бараа бүтээгдэхүүний мэдээллээ төлбөртэйгээр тавьж, манай гэрээт нийлүүлэгч болсон тул бид танаас зуучлалын хөлсгүйгээр үйлчилгээ үзүүлнэ.
2. Та манай сайтын хаягаар бидэнд шууд хандан үйлдвэр дээр нь өөрийн биеэр зочилон очиж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцах, тоног төхөөрөмжийн судалгаа шилэн сонголт хийх, орон нутгийн болон дотоодын стандартын дагуу өөрчлөлт хийлгэх, хэсэгчлэн худалдан авалт хийх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зэрэг шаардлагын дагуу захиалж болно.
3. Бид танд замчлах, хэлмэрчлэх, гэрээ байгуулах ажилд тань хөндлөнгийн хяналт тогтоон баталгаажуулах, эрсдэлээс хамгаалах, тээвэрлэлт хийх зэрэг худалдааны ажилд тань туслалцаа үзүүлнэ.