Хэрэглэх нь:

Ходоод гэдэсний өвчин: Ходоод гэдэсний төрөл бүрийн өвчний үед хэрэглэнэ. Ихэвчлэн үрэвсэл дарах, ходоодыг хамгаалах, хавдарыг бууруулах зэргээр ужиг шинжтэй ходоодны үрэвсэл, ходоод гэдэсний шархлаа, цөсний шингэний илүүдэл ялгаралтаас үүдэлтэй ходоодны үрэвсэл, ходоод гэдэсний үйл ажиллагаа хямрах зэрэгт хэрэглэхэд тохиромжтой.

Бусад: Энэхүү бүтээгдэхүүнийг элэг цөсний өвчин болон эргэшгүй хууч өвчинд гол эмчилгээ болгон хэрэглэнэ. Мөн эрүүл мэндээ хамгаалах зорилгоор хэрэглэж болно.

Мэргэжилтний үнэлгээ:

Нийтийн тооллын 15-р зуунаас уламжлагдан ирсэн Түвдийн сувд эрдэнийн эмний нэг болохын хувьд мэргэжилтнүүдээс болон өвчнүүдээс өндөр үнэлэлт авсан эм юм. Ужиг хууч ходоод гэдэсний өвчинд илүү үр дүнтэй. Үүнээс гадна ямар нэгэн өвчингүй ч ходоод гэдэсний үйл ажиллагааны хэвийн байдлаа хамгаалах, хоол шингээлтийг сайжруулах, дархлааг сэргээх зорилгоор хэрэглэж болно.

Үйлдвэрийн үнэ: (10 ширхэгээс дээш) 210 юань

Ширхэгийн үнэ: 236 юань